מדיניות פרטיות ותנאים

תנאי שימוש

 
realestatelasterrenas.com נמצאת בבעלותה ובתפעולו של אטלנטיק סוד נדל"ן SRL.
 
להלן התנאים שלנו לשימוש באתר זה, בין אם כאורח או כמשתמש רשום. אנא קרא מונחים אלה בעיון לפני השימוש באתר זה.
 
תנאים אלה הם הסכם ("הסכם") בינך לבין אטלנטיק סוד נדל"ן SRL (ASR) לגבי השימוש שלך באתר זה והמידע הכלול באתר זה או זמין באמצעותו ויש לקרוא אותו בשילוב עם מדיניות הפרטיות שלנו. אם אינך מסכים לתנאים אלה במלואם, אנא עזוב אתר זה ואל תעשה שימוש בשירותים שלנו.
 
על ידי הישארות באתר זה ו/או שימוש בשירותים שלנו, אתה נחשב כמי שמקבל תנאים אלה במלואם. כל שינוי שנבצע בתנאים ובהתניות בעתיד יפורסם בדף זה. ההגנה על הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד: אנא עיין במדיניות הפרטיות שלנו, המסבירה כיצד אנו מתייחסים למידע האישי שלך ומגנים על פרטיותך.
 
1.1 אלא אם כן צוין אחרת, עליך להניח שזכויות היוצרים בכל מה שאתה רואה או קורא בפלטפורמה, כולל אך לא מוגבל לעיצובים, טקסט, גרפיקה, קוד מקור או תוכנה שייכים ל- Atlantique Sud Real Estate SRL. הגישה שלך אליו אינה מרמזת על רישיון לשכפל ו / או להפיץ מידע זה, מה שאומר שאינך יכול לשכפל, לשנות, להציג בפומבי או להפיץ את התוכן של פלטפורמה זו ללא הסכמה מראש ובכתב של Atlantique Sud נדל"ן SRL.
 
1.2 אתה יכול לגשת לרוב חלקי אתר זה מבלי שתצטרך לרשום איתנו פרטים כלשהם. זה כולל את כל המאמרים, המדריכים, דפי החדשות ומידע על המוצרים בתוך האתר.
 
1.3 כל חומר הזמין ללא תשלום באתר זה אתה רשאי להשתמש בו לשימושך האישי, אך לא להפצה (כולל שיתוף או העמדה לרשות אחרים לשימוש בכל אמצעי שהוא, בין אם ללא תשלום ובין אם בתשלום) או למכירה חוזרת. אתה מבטיח שלא תמכור מחדש או תנסה באופן אחר להפיק תועלת מסחרית מתוכן האתר.
 
1.4 אם אתה בוחר, או מסופק לך, כניסה או סיסמה של משתמש כחלק מהנהלי האבטחה שלנו, עליך לשמור על סודיות מידע זה. אם לדעתנו הסבירה הפרת תנאי שימוש אלה, אנו רשאים להשבית כל כניסה או סיסמה של משתמש בכל עת.
 
1.5 Atlantique Sud נדל"ן SRL משתמשת במאמצים סבירים כדי לכלול מידע מדויק ועדכני מהמפרסמים שלה בפלטפורמה. עם זאת, אטלנטיק סוד נדל"ן SRL אינה מתחייבת או מצגים באשר לדיוק שלה. בפרט, Atlantique Sud נדל"ן SRL אינה נוטלת על עצמה כל חבות או אחריות לטעויות או השמטות כלשהן בתוכן הפלטפורמה המכונה reralestatelasterrenas.com.
 
1.6 כל דבר בפלטפורמה מסופק על בסיס "כמות שהוא" ללא כל מצג, אישור או אחריות מכל סוג שהוא, מפורשים או משתמעים, לרבות, אך לא רק, אחריות לבעלות, לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת או לאי-הפרה.
 
1.7 בעיות טכניות או בעיות מערכתיות שעלולות לקרות בפלטפורמה אינן באחריותנו, אך ננסה לשמור עליהן במינימום מוחלט.
 
1.8 כל הקישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים הממוקמים באתר זה מסופקים לנוחיותך בלבד. לא בדקנו כל אתר אינטרנט של צד שלישי ואין לנו אחריות על אתרי צד שלישי כאלה או על התוכן שלהם. אם תבחר לגשת לאתר של צד שלישי המקושר מאתר זה, הדבר יהיה על אחריותך בלבד.
 
1.9 אנו נוקטים צעדים סבירים כדי להבטיח שהמידע באתר זה יהיה נכון בעת הפרסום הראשון. עם זאת, איננו מבטיחים את נכונותו או שלמותו של החומר באתר זה או היעדר אי דיוקים, השמטות או שגיאות דפוס. אנו עשויים לבצע שינויים בחומר באתר זה בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לרבות תיקונים. החומר באתר זה עשוי להיות לא מעודכן, או במקרים נדירים שגוי ואין אנו מתחייבים להבטיח שחומר זה נכון או מעודכן. איננו צפויים לשלוח לך הודעה על שינויים או תיקונים שבוצעו.
 
2. אתה משתמש באתר על אחריותך בלבד. לא אנו, ולא הסוכנים, העובדים וקבלני המשנה שלנו, לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי כל צד אחר בגין כל הפסד או נזק שהוא או בכל דרך שתתעורר בקשר לאתר (בין אם על פי תנאים והתניות אלה או חוזה אחר או כתוצאה מכל מצג שווא, טעות או מעשה או מחדל נזיקיים, לרבות רשלנות).
 
ASR אוסף מידע המזהה, מתייחס, מתאר, מפנה, מסוגל להיות משויך, או יכול להיות מקושר באופן סביר, במישרין או בעקיפין, עם צרכן או מכשיר מסוים ("מידע אישי"). הקטגוריות של מידע אישי ש- ASR עשוי לאסוף כוללות:
 • פרטי קשר (כגון שם, דוא"ל, כתובת למשלוח דואר ומספר טלפון)
 • מזהים אישיים
 • מידע פיננסי
 • מידע מסחרי
 • נתוני מיקום גיאוגרפי
 • אינטרנט או מידע אחר על פעילות רשת אלקטרונית

ASR עשויה לשלב את קטגוריות המידע הנ"ל עם מידע אחר שנאסף אודותיך על מנת לשפר את שירותיה. לדוגמה, ASR עשוי לשלב את המידע שסיפקת, כגון סוג הבית וטווח המחירים של הבית שאתה מעוניין לקנות או למכור עם מידע אחר שנאסף אודותיך או ממך.

בנוסף לקטגוריות שלעיל, אתה יכול לבחור לספק ל- ASR פיסות מידע נוספות כאשר אתה ממלא טופס, מעדכן או מוסיף מידע לחשבונך, מגיש מועמדות למשרה או מקיים איתנו אינטראקציה בדרכים אחרות.

להלן קטגוריות המקורות שמהן ASR עשוי לאסוף את המידע האישי שלך:

 • ישירות ממך דרך האינטראקציות שלך איתנו
 • באמצעות הפלטפורמה שלנו, כאשר אתה שולח לנו דוא"ל או ממלא טופס
 • באמצעות טכנולוגיות אוטומטיות וכלי דפדפן מקוונים, כולל שימוש בקובצי Cookie
 • מספקי שירותים או שותפים עסקיים של צד שלישי

שימוש במידע אישי

אנו עשויים להשתמש במידע האישי שאנו אוספים לאחת או יותר מהמטרות הבאות:

 • בצע את השירותים שלנו והגיב לבקשות.
 • הגנה ואבטחה.
 • תקשורת אדמיניסטרטיבית.
 • תקשורת שיווקית.
 • מחקר וסקרים.
 • מטרות עסקיות פנימיות.

שיתוף מידע אישי

ASR עשוי לחשוף את המידע האישי שלך כמתואר לעיל לצד שלישי למטרה עסקית.

קובצי Cookie / שימוש באתר

כאשר אתה ניגש לאתר שלנו, המידע האישי שלך עשוי להיאסף על ידי קובצי Cookie וטכנולוגיות דומות אחרות. טכנולוגיות כגון: קובצי Cookie, משואות, תגים וסקריפטים משמשות את ASR ואת שותפי השיווק שלנו ואת ספקי הניתוח או השירותים שלנו.